Yılanlı Cami

Aksu
ISPARTA
Yılanlı Cami
Yılanlıoğlu Şeyh Ali tarafından yaptırılmış olan caminin inşa tarihi 1809’dur. Yaklaşık kare planlı caminin giriş kısmında yer alan sundurma ahşap direkler ile taşınmaktadır. Tek şerefeli minaresi tamamıyla kesme taştan inşa edilmiştir. Caminin içinde üst kısımda alçı madalyonlar içerisinde lafz-ı Celal, Hz. Muhammed ve Halife-i Raşidin’in isimleri yer almaktadır. Ahşap minberi sade ve süslemesizdir. Mihrabı ise kavsaralı, iki yanı sütunçelidir. Yapı, Geç Osmanlı Dönemi Cami mimarisini yansıtması açısından önem taşımaktadır.
Harita Görünümü