Veli Baba Külliyesi

Senirkent
ISPARTA
Veli Baba Külliyesi
Cami ve türbeden oluşan külliyenin dış duvarlarında üzeri kabartmalı bir mezar steli de dahil olmak üzere Antik Dönem yapı taşları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Cami ve türbe bitişik olarak yapılmıştır. Cami yanlarda kanatlı olup zaviye biçimindedir. Ancak, ana mekan dikdörtgen planlıdır. Caminin son cemaat mahallinin tavanı, devşirme mermer antik sütun gövdelerine oturan iki ahşap sütunla taşınmaktadır. Kuzeydoğusunda, kare kaide üzerine oturan, silindirik gövdeli tek şerefeli bir minaresi bulunur. Caminin içerisine renkli taş işçiliği bulunan basık kemerli bir kapıdan giriş yapılmaktadır. Türbenin üzeri ise alçak sekizgen kasnağa oturan bir kubbe ile örtülüdür. Bu kubbenin kuzey ve güneyinde birer küçük kubbe daha bulunmaktadır. Türbenin kuzey dış duvarında bir mihrabiye ile içerisinde Veli Baba Sultan ve yakınlarına ait sandukalar vardır. Veli Baba Sultan Vakfiyesi’ne dayanarak cami ve türbenin Hicri 623 / Miladi 1630 yılında Halife Nasuriddin tarafından Mustafa Paşa’ya yaptırıldığı belirtilmektedir. Yapının planı, yapım malzemesi ve tekniği bu tarihleri doğrular niteliktedir. Minarenin ise üzerinde yazılı kitabesinden Hicri 1278 / Miladi 1862 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Veli Baba Külliyesi bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel yapısı hakkında bilgi veren önemli bir eserdir.
Harita Görünümü