Valilik Binası

Merkez
ISPARTA
Valilik Binası
Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait olan yapı dikdörtgen planlı olup doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Yapı bodrum katı hariç üç katlıdır. Kuzey cephesinin tam ortasından sekiz basamaklı merdivenle çıkılan ana giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısının aksında diğer yönde daha küçük ölçülerde tali bir giriş kapısı daha bulunmaktadır. Tali giriş kapısının üzerindeki kilit taşı dışarıya taşkın durumda yapılarak vurgulanmıştır. Binanın koridorlarında veya odalarında herhangi bir süsleme elemanı bulunmamaktadır. Üst örtüsü dört yana eğimli kırma çatılıdır. Yapı 1937 yılında yaptırılmıştır ve bu tarihten itibaren aralıksız olarak Isparta Valiliği binası olarak kullanılmaktadır.
Harita Görünümü