Üzüm Pazarı Çarşısı

Merkez
ISPARTA
Üzüm Pazarı Çarşısı
Firdevs Bey Vakfiyesi'nde adı geçen dükkânlar iki kattan oluşmaktadırlar. Kare planlı olan dükkânların üst katları çatı örtüleri bakımından farklılık göstermektedir. Bazıları beşik tonoz, bazıları sivri tonoz ve bazıları kubbe ile örtülüdür. Ticari faaliyetlerin yürütüldüğü, Osmanlı Dönemi'ne ait nadir mimari örneklerdendir. Şehrin merkezi bir yerinde olan dükkânlar dönemin ticaret hayatını yansıtması açısından da önem taşımaktadır. 1561 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mimar Sinan Camisi’ne gelir getirmek amacıyla inşa edildikleri söylenmektedir.
Harita Görünümü