Uluborlu

ISPARTA
Apollonia Antik Kenti
Apollonia Antik Kenti

Apollonia, batıda Şalgamlık Tepesi, güneyde Kapı Dağı ve Yuvaça Yaylası, kuzeyde Kılıçlayan Dağları ve doğuda Senirkent Ovası ile çevrelenmektedir. Günümüzde hala etrafını çeviren surların görülebildiği kalenin bulunduğu akropolis, o dönemdeki adı Hippohoras olan Popa Çayının aktığı kuzey batıdaki verimli ovaya hâkim b...

Uluborlu Kalesi
Uluborlu Kalesi

Toplam üç burcu bulunan kale kuzey-güney yönündedir. Kale duvarında devşirme malzeme olarak kullanılan antik dönem yapılarına ait taşlar Apollonia antik kentinden getirilmiş olmalıdır. Buradaki yerleşim yeri olan Eski Kasaba Mevkii’ne hakim bir yerdedir. Eski Kasaba’ya doğru bir hat gibi yapılan kalenin diğer kısımları...

Cirimbolu Köprüsü (Cirimbolu Su Kemeri)
Cirimbolu Köprüsü (Cirimbolu Su Kemeri)

Üst üste iki kemer gözünden oluşmaktadır. Yuvarlak kemerli gözler arasında ahşap gergiler kullanılmıştır. Alttaki kemer gözünün ayağı dere yatağına kadar uzanmaktadır. Üstteki kemer gözünde yan yana iki ahşap gergi kullanılırken alt gözde iki ahşap gerginin altında fazladan iki gergi daha kullanılmıştır. Köprü aynı zam...

Alaaddin Cami
Alaaddin Cami

Cami yaklaşık kare planlıdır. Kuzey yönündeki giriş cephesinde iki sütun ve üç Bursa Kemeri ile harimden ayrılan son cemaat mahalli vardır. Harime giriş kapısı basık kemerli mermer malzeme ile yapılmıştır. Kuzeybatı köşedeki minaresinin tek şerefesinin altında kirpi saçak biçiminde tuğla ile süslemeleri bulunmaktadır. ...

Bahçe Cami
Bahçe Cami

Cami yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesinden girişi orta aksta değildir. Kuzeydeki giriş cephesinin üst katı hımış mimari tekniğinde yapılmıştır. Cami düz ahşap tavanlı içeride dört ahşap sütunludur. Dört ahşap sütun içerideki harimi üç sahna ayırmaktadır. Yarım daire kemerli mihrap ve kavsarası süslemesizdir....

Sallanan Minare
Sallanan Minare

Minare tek başına ayakta durmaktadır. Cami veya mescidi yıkılmış ve günümüze kadar gelememiştir. Kare planlı kaidesi devşirme blok taşlarla yapılmıştır. Prizmatik olarak silindirik gövdeye geçilmektedir. Tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Gövdede üç adet olmak üzere aydınlatma delikleri bulunmaktadır. Giriş kapısı kaide...

Bülbül (Alemdar) Cami
Bülbül (Alemdar) Cami

Cami yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarlarında devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanıldığı görülmektedir. Doğusundaki avludan yuvarlak kemerli bir kapı ile harime girilmektedir. Güneydoğu köşede silindirik gövdeli minaresi tek şerefelidir. Caminin minaresi üzerinde Miladi 1915 yılına ait mermer kabartma...

Gargılı Lala (Taş) Medresesi
Gargılı Lala (Taş) Medresesi

Yaklaşık kare planlı olan medresenin duvar köşelerinde devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanılmıştır. Kapalı avlulu medrese grubuna girmektedir. Ortada yer alması muhtemel kubbe, bugün ayakta değildir. Medresenin içerisinde on öğrenci odası bulunmaktadır. Uluborlu Eski Kasaba Mevkii Hamidoğulları Beyliği’nin ilk ...

Baltabey Hamamı
Baltabey Hamamı

Hamam yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Duvar köşelerinde devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanılmıştır. Dikdörtgen planlı soyunmalığın ortasında bir havuzu bulunur. Ilıklık bölümü kare planlıdır. Sıcaklık ise iki halvetli olup üç eyvana sahiptir. Sıcaklığın ortasında göbek taşı bulunmaktadır. Ilıklık, sıcaklık ve k...

Karabey Hamamı
Karabey Hamamı

Hamam yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Duvar köşelerinde devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanılmıştır. Hamam, ortası kubbeli enine sıcaklıklı çifte halvetli tiptedir. Ilıklık ve su deposu bölümleri tonoz örtülü, sıcaklığın ortası ile halvet bölümleri ise kubbe örtülüdür. Ilıklık mekanında yuvarlak kemerli kapılar,...

Muhittin Çeşmesi
Muhittin Çeşmesi

Çeşme tek cepheli ve yatık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesi devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Yalağı birkaç blok taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik çatı biçimindedir. Ayna taş...

Büyük Çeşme
Büyük Çeşme

Çeşmenin cephesi yatık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesi devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Yalağı yekpare taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik çatı biçimindedir. Mermer ayna taşı...

Gafle Çeşmesi
Gafle Çeşmesi

Çeşmenin cephesi yaklaşık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesinde Antik Dönem düzgün kesme blok taşlar devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Yalağı yekpare taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik ça...

Aslanlı Çeşme
Aslanlı Çeşme

Çeşmenin cephesi dikdörtgen formludur. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesi devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Ayna taşında Roma İmparatorluk Dönemi’ne ait mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Ayna taşının üzerinde bir aslan kabartma...

Uluborlu Müzesi
Uluborlu Müzesi

Müze, Alaaddin Keykubat Halk Kütüphanesi’ne de ev sahipliği yapan Kültür Sarayı Binasının birinci ve zemin katındadır. Isparta Müze Müdürlüğü’ne bağlı olan müzenin teşhir alanları dışında batı kısmındaki bahçede açık teşhir alanına da sahiptir. Müzede; Isparta Müzesi Etnografya Depolarından seçilen, arkeolojik ve etnog...