Sütçüler

ISPARTA
Adada Antik Kenti
Adada Antik Kenti

Antik Kente ait en erken kanıtlar Termessos kentinde ele geçen bir yazıttan ve Antik Dönem yazarlarının aktarımlarından öğrenilmektedir. Kentin ismi ilk olarak Termessos kenti ile yapılmış olan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlendirilen bir antlaşma yazıtında geçer. Antik metinlerde ise kentin adı ilk olarak MÖ 1. yüzyılda karşı...

Yazılı Kanyon
Yazılı Kanyon

Sütçüler ilçesi sınırlarında kalan Yazılı Kanyon tabiat güzellikleriyle dikkat çeken önemli bir geçit alanıdır. Hıristiyanlık tarihinin Hz. İsa’dan sonra en önemli figürü olan Aziz Paulus, Hıristiyanlığı yaymak için çıktığı yolculuklarında, Perge’den Antiokheia Pisidia’ya gider iken bu güzergâhtan geçmiştir. MS. 55-13...

Bayduç Kalesi
Bayduç Kalesi

Kale yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Civardaki kaleleri görebilecek veya haberleşebilecek yükseklikte yer almaktadır. Tepenin bir tarafı kaleye ulaşılması mümkün olmayan uçurumdur. Kuzey yönde bir kapısı vardır. Kalenin içerisinde çok sayıda mekân yer alır. Mekânların birbirleriyl...

Sığırlık-I Kalesi
Sığırlık-I Kalesi

Kale yapısı dikdörtgen planlıdır. Oldukça büyük bir alana yayılmış olan kalenin köşelerinde burçları vardır. Kalenin beden duvarlarının büyük kısmı ayakta kalabilmiştir. Kalenin içerisinde çok sayıda mekân vardır. İçeride beden duvarlarının üzerinde, ikinci kata ait olabilecek ve bir kalasın sığabileceği ölçülerde mert...

Sığırlık-II Kalesi
Sığırlık-II Kalesi

Kale Sivri bir tepe üzerine konumlandırılmıştır. Kale civardaki diğer kaleleri görebilecek bir konumdadır. Bu nedenle kalenin haberleşme amacını da taşımakta olduğu düşünülebilir. Kale yapısı dikdörtgen planlıdır. Köşelerde kuleleri, doğu, batı ve güney yönlerde giriş kapıları bulunmaktadır. Kalenin içerisinde bir sarn...

Seferağa Cami
Seferağa Cami

Caminin planı kareye yakındır. Kuzeybatı köşesinde yer alan sekizgen kaide üzerinde yükselen minaresi silindirik formludur ve tek şerefesi vardır. Şerefesinin altı mukarnas süslemelidir. Caminin üstü büyük bir kubbe ile son cemaat mahallinin üzeri ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. Harime giriş kapısının üzerinde paftal...