Sığırlık-II Kalesi

Sütçüler
ISPARTA
Sığırlık-II Kalesi
Kale Sivri bir tepe üzerine konumlandırılmıştır. Kale civardaki diğer kaleleri görebilecek bir konumdadır. Bu nedenle kalenin haberleşme amacını da taşımakta olduğu düşünülebilir. Kale yapısı dikdörtgen planlıdır. Köşelerde kuleleri, doğu, batı ve güney yönlerde giriş kapıları bulunmaktadır. Kalenin içerisinde bir sarnıç ve bazı yapı kalıntıları vardır. Doğu duvarına bitişik bir kilise yer alır. Kilisenin yapım malzemesi ve tekniğinin kalenin yapım malzemesi ve tekniği ile aynı olmaları nedeniyle çağdaş oldukları önerilmektedir. Kuzey tarafı sarp ve çıkışı zordur. Kulelerinde mazgal biçimli aydınlatma delikleri yer almaktadır. Bu bölgede bulunan diğer kalelerle çağdaş olduğu tahmin edilmektedir. Gözetleme ileri karakol amaçlı yapıldığı düşünülen kale Bizans Dönemi’ne aittir.
Harita Görünümü