Sığırlık-I Kalesi

Sütçüler
ISPARTA
Sığırlık-I Kalesi
Kale yapısı dikdörtgen planlıdır. Oldukça büyük bir alana yayılmış olan kalenin köşelerinde burçları vardır. Kalenin beden duvarlarının büyük kısmı ayakta kalabilmiştir. Kalenin içerisinde çok sayıda mekân vardır. İçeride beden duvarlarının üzerinde, ikinci kata ait olabilecek ve bir kalasın sığabileceği ölçülerde mertek veya döğer izlerine rastlanılmaktadır. Buna göre iki katlı olduğu tahmin edilen kalenin üst katının döşemesinin ahşap olduğu söylenebilir. Alt kat pencerelerinin mazgal tipinde, üst kat pencerelerinin ise dikdörtgen formunda olduğu duvarlardaki korunmuş pencerelerden anlaşılmaktadır. Sığırlık-I Kalesi’nin bölgede bulunan diğer kalelerle çağdaş olduğu tahmin edilmektedir. Gözetleme ileri karakol amaçlı yapıldığı düşünülen kale Bizans Dönemi’ne aittir. Sığırlık Köyü’nün hemen yanında olması rahat ulaşılabilmesini sağlamaktadır.
Harita Görünümü