Seferağa Cami

Sütçüler
ISPARTA
Seferağa Cami
Caminin planı kareye yakındır. Kuzeybatı köşesinde yer alan sekizgen kaide üzerinde yükselen minaresi silindirik formludur ve tek şerefesi vardır. Şerefesinin altı mukarnas süslemelidir. Caminin üstü büyük bir kubbe ile son cemaat mahallinin üzeri ise üç küçük kubbe ile örtülüdür. Harime giriş kapısının üzerinde paftalar içerisine yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabede Hicri 998 / Miladi 1590 tarihi bulunmaktadır. Harim kısmının kuzey duvarında üstte kadınlar mahfeli yer almaktadır. Mihrap giriş kapısının karşısındadır. Mihrap kavsarası yağlı boya ile yapılmış perde motifi ile süslenmiştir. Caminin kubbe ve pandantiflerde kalem işçilikleri görülmektedir. Erken Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olduğu anlaşılan yapı dönemin önemli eserleri arasında yer almaktadır.
Harita Görünümü