Onaç Çeşmesi

Atabey
ISPARTA
Onaç Çeşmesi
Tek cepheli ve yatık dikdörtgen formludur. Dikdörtgen formun çevresi dışbükey kabartma silme ile çerçeve içerisine alınmıştır. Hafif sivri formlu derin bir çeşme nişinin içerisinde, ortada mermer üzerine yazılmış bir kitabesi bulunmaktadır. Mermer kabartma kitabede “Sahib’ül hayrat Es-seyyid Mehmet bin el Hac Memiş sene 1134” ibaresi bulunmaktadır. Miladi 1721-22 yıllarında yaptırıldığı anlaşılan bölgedeki çeşmeler açısından erken sayılabilecek bir tarihte inşa edilmiştir. Çeşme sağlam durumda olup Osmanlı Dönemi çeşme mimarisini yansıtması açısından önemli bir eser durumundadır.
Harita Görünümü