Muhittin Mescidi

Merkez
ISPARTA
Muhittin Mescidi
Yapı dikdörtgen planlı ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş kapısının üzerindeki dört satırlık Arap harfleri ile yazılmış olan kitabesinde mescid olduğu yazmaktadır. Mermer üzerine kabartma olan kitabede “Ahaliden Sülübey”in onardığı belirtilmekte ancak onarım tarih bilinmemektedir. Ahşap çift kanatlı giriş kapısı kuzey cephenin tam orta aksında olmayıp doğu yöne kaymış durumdadır. Girişin karşısına isabet eden yer ahşap aksamla bölünmüş ve kerevet biçiminde yükseltilmiştir. Mescidin mihrabı bulunmamaktadır.
Harita Görünümü