Muhittin Çeşmesi

Uluborlu
ISPARTA
Muhittin Çeşmesi
Çeşme tek cepheli ve yatık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesi devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Yalağı birkaç blok taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik çatı biçimindedir. Ayna taşında Bizans Dönemi’ne ait yapı taşı devşirme olarak kullanılmıştır. Kaş kemer içerisindeki mermer ayna taşı üzerinde kabartma olarak Arapça harflerle dört satırlık kitabesi bulunmaktadır. Kitabede “Biz gökten yağmurlar indirdik ki suya ihtiyacı olan birçok arazi ve yarattığımız insanlardan birçokları sulansın” mealindeki ayet-i kerime yazılıdır. Kitabede devamla “Şeyh Muhittin bin Yakup ki Allah kendisini aziz etsin bu çeşmeyi (Hicri) 724 yılında din ve dünyaya sahip Melik’ül-Ümera Dündar Bey zamanında yaptırmıştır” denmektedir.
Harita Görünümü