Mimar Sinan (Firdevs Paşa) Cami

Merkez
ISPARTA
Mimar Sinan (Firdevs Paşa) Cami
Cami kare bir plana sahiptir. Kuzeybatı yönünde tek şerefeli tek minaresi bulunmaktadır. Şerefe altları mukarnas, şerefe korkuluğu ise kafes işçiliği tarzında süslemelere sahiptir. Ana mekân üzerinde bir büyük kubbesi bulunan caminin son cemaat mahallinde beş küçük kubbesi bulunur. Caminin üst pencereleri renkli cam işçiliği olan vitraylar ile süslenmiştir. Güney yöndeki üst pencerelerin tamamı vitray işçiliklerine sahip iken diğer yönlerdeki pencerelerin kenarlarında da bu işçiliği görmek mümkündür. Mihrap kavsarası yedi sıra mukarnasla süslenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat Dönemler'inde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nda çok sayıda Caminin planını hazırladığı bilinmektedir. Firdevs Paşa Cami’sinin de 1561 yılında Mimar Sinan tarafından planlandığı ve yaptırıldığı Tezkiretü’l Bünyan, Tezkiretü’-l Ebniye ve Tufetü’l- Mimarin eserlerinde de bildirilmektedir. Ayrıca, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde “Bu camiyi Koca Sinan bina etti” ifadesi bulunur. Kitabesi olmayan camiden Isparta Valisi Firdevs Bey’in Miladi 1565 yılındaki vakfiyesinde bahsedilmekte ve bu nedenle camiyi Firdevs Bey’in finanse ettiği anlaşılmaktadır. Gerek vakfiyesindeki bilgiler gerekse caminin 1561 yılında inşa ettirildiğine dair veriler göz önüne alındığında caminin Mimar Sinan tarafından planlandığı ve yaptırıldığının önerilmesi mümkündür.
Harita Görünümü