Kutlubey (Ulu) Cami ve Çeşme

Merkez
ISPARTA
Kutlubey (Ulu) Cami ve Çeşme
Merkezi kubbeye sahip olan caminin merkezi kubbesinin güney ve kuzeyinde birer küçük beyzi kubbe yer alır. Minare şerefesinin altında mukarnas süslemeli alan vardır. Mihrabı sivri kemerli kavsaralıdır. Caminin içerisinde kalem işçilikleri mevcuttur. İlk inşa evresi 1429 yılına aittir. 1914 depreminde yıkılan caminin yerine 1922 yılında yeni bir cami yapıldığı bilinmektedir. Daha önce burada yer alan eski cami vakfiyeye göre Isparta Valisi Kutlubey tarafından yaptırılmıştır. Kutlubey Camisi’nin bahçesinin kuzey yönünde bir çeşme konumlandırılmıştır. Mermer malzeme ile kare planlı olarak inşa edilen bu çeşme dört cepheli meydan çeşmesi tipindedir. Kemer içleri firuze renkli çinilerle kaplıdır. Üst tarafında mukarnaslı saçak altında ikişer dize halinde bir şiir yazılıdır: “Çalış millet her an candan, süsle yurdu bir kız gibi-Emin ol ki arkandan, parlar bir yıldız gibi-ikmal etti belediye, işte eser müjde size-bu en güzel bir hediye, Ekrem Bey’den şehrimize, 1929”.
Harita Görünümü