Küçükgökçeli Kırık Minare Cami

Merkez
ISPARTA
Küçükgökçeli Kırık Minare Cami
Yapı kareye yakında dikdörtgen planlıdır. Caminin dış cephesi ve iç yapısı oldukça sade ve süslemesizdir. Üstü ahşap, dört yana eğimli kırma çatılıdır ve çatının Marsilya tipi kiremitler ile kaplandığı görülmektedir. Minaresi kırmızı renkte tuğladan yapılmış silindirik formdadır. Caminin 1402 yılındaki Timur istilası sırasında tahrip edildiği rivayet edilmektedir. Minarenin inşa tekniği göz önüne alındığında Selçuklu Dönemi'ne ait olabileceği düşünülmektedir. Daha önce yıkık olan minarenin üst bölümü sonraki bir dönemde tek şerefeli ve sivri külahlı olarak onarılmıştır.
Harita Görünümü