Koca Çeşme

Keçiborlu
ISPARTA
Koca Çeşme
Çeşme yaklaşık kare planlıdır. Çeşmenin yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi bulunmaktadır. Tek cepheli çeşmenin ön yüzü kemer üzengisinden itibaren dış bükey profilli ve silmelidir. Zemin seviyesi, çeşme aynası ve yalağında Antik Dönem’e ait yapı taşlarının devşirme malzeme olarak kullanıldığı görülmektedir. Yapının üzeri dış bükey profilli bir silmeyle sınırlandırılmıştır. Çeşme nişinin içerisinde, mermer üzerine kabartma olarak altı satırlık Arapça kitabesi bulunur. Kitabede “Maşallah, sahib’ül-Hayrat, ve’l-Hasenat, Muhtarzade merhum ve mağfur el-Hac Yusuf, sene 1303” yazılıdır. Kitabeden çeşmeyi 1886 yılında Hacı Yusuf isminde bir kişinin yaptırdığı anlaşılmaktadır. Yapı Geç Osmanlı Dönemi çeşmelerine örnek olabilecek sade bir eserdir.
Harita Görünümü