Kavaklı (Abdi Paşa-Peygamber) Cami

Merkez
ISPARTA
Kavaklı (Abdi Paşa-Peygamber) Cami
Kare planlı olarak inşa edilmiş olan caminin Kuzeybatı yönünde çift şerefeli tek minaresi bulunmaktadır. Caminin şerefe altları mukarnas süslemelidir. Minaresinde ve camide Kütahya çinilerinin kullanıldığı görülmektedir. Üçgen alınlık içerisinde Arapça kitabe ile bunun üzerinde kıvrımdallı madalyon bulunur. Son cemaat mahallinde sağda ve solda içi çinilerle kaplı birer mihrabiye vardır. Caminin önemli bir özelliği, son cemaat mahallinde duvarda Mühr-ü Süleyman olarak bilinen altı kollu yıldızın taş üzerine süsleme unsuru olarak işlenmiş olmasıdır. 1782 yılında inşa edildiği kuzey cephedeki giriş üzerinde yer alan kitabesinden anlaşılmaktadır. Cami 1831, 1886, 1914 ve 1950 yıllarında onarım görmüştür.
Harita Görünümü