Karabey Hamamı

Uluborlu
ISPARTA
Karabey Hamamı
Hamam yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Duvar köşelerinde devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanılmıştır. Hamam, ortası kubbeli enine sıcaklıklı çifte halvetli tiptedir. Ilıklık ve su deposu bölümleri tonoz örtülü, sıcaklığın ortası ile halvet bölümleri ise kubbe örtülüdür. Ilıklık mekanında yuvarlak kemerli kapılar, sıcaklık mekanında ise sivri kemerli kapıları vardır. Kubbeye geçişler pandantiflerle sağlanmıştır. Sıcaklık ve halvetlerin duvarlarında sıva üzerinde bazı süsleme ögeleri bulunur. Hamamın Uluborlu’daki komutanlardan Karabey tarafından 1241 yılında yaptırıldığı belirtilmektedir.
Harita Görünümü