Kapıkaya Antik Yerleşimi

Merkez
ISPARTA
Kapıkaya Antik Yerleşimi
Pamphylia ovasına hâkim bir alanda bulunan kent, hemen karşısındaki Sandalion Kalesi ile birlikte, güneyden gelip Pisidia’nın içlerine ilerleyen yol ağının güvenlik ve kontrolünü sağlamak amacıyla, yükseltisi 1700 m’ye kadar ulaşan doğu-batı uzantılı bir dağ silsilesinin güney yamacına kurulmuştur. Kentte agora, bouleuterion ve market binası gibi kamu yapıları bulunmaktadır. Market binasının karşısında bir stoa, doğusunda ise birbirine bitişik yapılmış dört dükkân bulunmaktadır. Agoranın kuzeyinde yamaçlarda ise kamusal ve dinsel amaçlı kullanılmış yapılar vardır. Agoranın kuzeyinde bulunan bir diğer yapı ise iyi korunmuş bir zeytinyağı atölyesidir. Kent merkezinin batısında bulunan yamaçların nekropolis alanı olarak kullanıldığı buradaki mezar yapılarından anlaşılmaktadır. Nekropolis alanında en çok karşılaşılan mezar tipi ana kaya oyularak yapılan arcosolium (niş biçimli ve cephesi kemerli) mezarlardır. Bunların dışında anıtsal boyutlu büyük mezarlar, lahit mezarlar ve lahitler için oluşturulmuş podyumlar da nekropolis alanında görülebilmektedir. Kentte tespit edilen altı kilisenin varlığı ise Geç Antik Dönem’de kentteki iskânın büyüklüğünü ve önemini ortaya koyar.
Harita Görünümü