Ekip

Proje Yürütücüsü (SDÜ, FEF, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı)
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ
SDÜ, FEF, ARKEOLOJI BÖLÜM BAŞKANLIĞI
PROF. DR. BILGE HÜRMÜZLÜ
Editör - Metin Yazarı
Heykel Bölümü
Prof. Olcay ATASEVEN
Metin Yazarı
Sanat Tarihi Bölümü
Doç. Dr. Doğan DEMİRCİ
Metin Yazarları
Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Murat FIRAT
Metin Yazarları
Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Mehmet KAŞKA
Metin Yazarları
Arkeoloji Bölümü
Doç. Dr. Fikret ÖZCAN
Metin Yazarları
Arkeoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KÖKER
Editör - Metin Yazarı
Arkeoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL
Editör - Metin Yazarı
Arkeoloji Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gülcan KAŞKA
Metin Yazarları
Seyahat-Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanlığı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Evrim TÜTÜNSATAR
Metin Yazarları
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı
Öğretim Görevlisi Muzaffer TATLI
Redaksiyon
Kültürel Miras ve Turizm
Öğretim Görevlisi İlkay ATAV KÖKER
Metin Yazarı
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü
Öğretim Görevlisi Serdar DURAN
Kapak ve Sayfa Tasarım - Redaksiyon
Arkeoloji Bölümü
Araştırma Görevlisi Burak SÖNMEZ
Metin Yazarları
Sanat Tarihi Bölümü
Araştırma Görevlisi Ali Riza BİLGİN
Metin Yazarları
Metin Yazarları
Eser YAYAN
Metin Yazarları
Fotoğraflar
Soner ARIK
Fotoğraflar
Fotoğraflar
Süleyman SELVİ
Fotoğraflar
Metin Yazarları
Nihal ÇEVİK
Metin Yazarları
Metin Yazarları
Uygar HECEBİL
Metin Yazarları