Yayınlar

17 Mayıs 2019
Antik Dönem'den Günümüze Isparta'nın Kültürel Mirası

Su¨leyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölu¨mleri Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan bu kitap ku¨ltu¨rel mirasın korunması bilincinin geliştirilmesi amacıyla kaleme alınmıştır.