Iplikçi (Hacı Abdi) Cami

Merkez
ISPARTA
Iplikçi (Hacı Abdi) Cami
Dikdörtgen planlı cami iki katlı olup alt katında bir kütüphane yer almaktadır. Kuzeybatı köşede tek şerefeli bir minaresi vardır. Mihrap mukarnas kavsaralı ve sütuncelidir. Üst sıradaki pencerelerinde vitray işçiliği görülmektedir. Minare şerefesinin altı mukarnas süslemelidir. Ispartalı Hacı Abdi Bey tarafından 1569 yılında yaptırılmıştır. 1725 yılında onarılmış ve 1782 yılında Sadrazam Halil Hamit Paşa tarafından caminin sağ ve soluna eklenti yaptırılmıştır. Ayrıca bu eklentiler sırasında caminin minaresinin yanına bir kütüphane ve karşısına muvakkithane (saat ayar merkezi) yaptırıldığı da bilinmektedir. 1890 yılındaki son onarımının ardından cami günümüze kadar gelebilmiştir.
Harita Görünümü