Antik Dönem’den Erken Cumhuriyet Dönemi’ne Isparta’nın Kültürel Mirası

Yaklaşık bin yıl önce yurt tuttuğumuz Anadolu coğrafyası onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklar üzerinde yaşamış olan uygarlıkların bize bıraktığı ortak kültür mirasını gelecek nesillere koruyarak aktarmak biz, şimdiki nesillere düşen en önemli görevlerden biridir. Proje ile Pisidia Bölgesi kentleri kendi tarihsel dokusu içinde Tarih Öncesi, Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Dönemleri araştırılarak yazılmıştır. Kültürel kimliğimizin Eskiçağ Tarihi bölümleri arkeologlar; Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı tarihi bölümleri ise sanat tarihçiler tarafından kaleme alınmıştır.


Çalışmalar sırasında Antik Dönem kaynaklarının yanı sıra bilim insanları tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalardan da faydalanılmıştır. Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından bölgede yürütülen arkeolojik yüzey araştırmaları, kazı çalışmaları ve sanat tarihi araştırmalarının sonuçlarına da proje kapsamında hazırlanan kitap, internet sayfası ve akıllı telefon uygulamasında yer verilmiştir.

Son Eklenenler
Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı
Çiçekli Çeşme Sokağı Hamamı

Hamam; soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden oluşmaktadır. Bunların dışında diğer hamamlarda yer alan külhan ve odunluk bölümleri yapının sonunda yer almaktadır. Soyunmalık bölümünün iki ayrı sokak üzerinde birer dikdörtgen formlu kapısı bulunmaktadır. Bu bölüm kare planlı ve iki katlıdır. Ilıklık ve sıcaklık b...

Kaş Kavaklı Cami
Kaş Kavaklı Cami

Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin minaresi silindirik gövdelidir. Üst örtüsü fazla derin olmayan kubbedir. Bunun dışındaki su¨slemeler stilize bitkisel motiflerdir. Cami içerisinde pencerelerin etrafına zencerek motifleri yapılmıştır. Mihrabı yuvarlak kemerli yarım kubbe biçiminde kavsaralıdır. Mihrap ve üst örtü...

Çaşnigir Hamamı
Çaşnigir Hamamı

Hamamın soyunmalık bölümünün duvarları hımış mimari ile yapılmıştır ve yamuk planlıdır. Traşlık ve tuvalet bölümlerinin sonradan eklendiği düşünülmektedir. Ön cephede ve kurnalarda devşirme antik taşlar kullanılmıştır. Soyunmalık kısmında bulunan kabartma bitkisel motifli fıskiyesi sonradan kaybolmuştur. Yapının plan, ...

Harita da Görüntüle
Kültürel Miras Adresleri