İncesu Köyü Cami

Keçiborlu
ISPARTA
İncesu Köyü Cami
Cami yaklaşık kare planlıdır. Caminin kuzeybatı köşesinde tek şerefeli ve silindirik gövdeli minaresi vardır. Caminin içerisinde kuzey duvarına bitişik olarak yapılmış üst katında kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Cami iki sıra halindeki üçer sütunla üç sahna ayrılmıştır. Sütunlar ahşap tavanı taşımaktadırlar. Tavan geometrik motiflerle bezelidir. Düz tavanın ortasında üç sıra silme ile altıgen içerisine alınmış sekiz kollu yıldız motifli tavan göbeği bulunmaktadır. Silmelerin içerisi ve yıldız motifi farklı renklerde boyanmıştır. Duvarlarında kalemişi süslemeler bulunan caminin çinili mihrabı, ahşap minberi ve doğu yönde vaaz kürsüsü vardır. Yapının girişinde Hicri 1108 / Miladi 1697 tarihi yazılı mermer levha görülebilmektedir. Ahşap ve boya ile süslemeli tavanı camiyi diğer yapılardan ayıran en önemli özelliktir. Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olduğu düşünülen bu cami ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Minarenin 1958 tarihinde yenilendiği üzerindeki yazıttan anlaşılmaktadır.
Harita Görünümü