Hagia Yorgi (Ishotya) Kilisesi

Merkez
ISPARTA
Hagia Yorgi (Ishotya) Kilisesi
Halk arasında “Çanlı Kilise” adıyla bilinen yapı doğu-batı doğrultusunda uzanır ve dikdörtgen planlıdır. Kilisenin girişleri kuzey, güney ve batı yönlerdedir. Yapının apsisi doğuda yer almaktadır. Kilisenin mozaik kaplamalı bir beması ve batı cephesinde bir narteksi vardır. Narteksin hemen önünde baldaken kurgulu, iki katlı bir birim bulunur. Üstteki baldaken birim olasılıkla kilisenin çanı için ayrılmıştır. Yapının içerisinde alçı malzemeden yapılmış madalyonlar bulunmaktadır ve bunların bazılarının etrafı bitkisel bezemeler ile süslenmiştir. Ana girişin solunda, duvar üzerinde üçgen alınlıklı ve profiller ile çerçeve içine alınmış bir süsleme detayı yer almaktadır. Isparta Müzesi’inde korunan Karamanlıca bir yazıt yapının inşa tarihi ve ustası hakkında bilgiler sunar. Bu yazıta göre yapı 1858 yılında Andreas Solinos isimli bir usta tarafından inşa edilmiştir. Kilise Geç Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olmasına rağmen Erken Bizans Dönemi bazilikal planlı kiliselerle benzerlik göstermektedir.
Harita Görünümü