Hagia Georgios Kilisesi

Eğirdir
ISPARTA
Hagia Georgios Kilisesi
Doğu-batı yönünde uzanan kilise dikdörtgen planlıdır. Giriş cephesinde kare formlu bir taş üzerinde Malta haçı ve bazı harfler bulunmaktadır. Kilisenin apsisi doğudadır ve güneyinde narteksi vardır. Yarım daire formlu apsisi dışarıya biraz taşkınlık yapmaktadır. Narteks kısmının üst örtüsü ayaktadır. Ayrıca 19. yüzyıldaki bir tarihte yapılmış olduğu üzerindeki kitabesinde bulunan rakamlardan anlaşılmaktadır. Buradaki Hıristiyan ahaliye ilişkin Yunan Harfleriyle yazılmış kayıtlar bulunmaktadır.
Harita Görünümü