Hagia Baniya (Aya Payana) Kilisesi

Merkez
ISPARTA
Hagia Baniya (Aya Payana) Kilisesi
Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı dikdörtgen planlıdır. Kilisenin kuzey, güney ve batı yönlerinde üç girişi bulunmaktadır. Batıda yer alan ana girişin üzerinde üçgen alınlığın hemen altındaki dikdörtgen boşlukta yapının adı ve yapım tarihinin bulunduğu kitabesi yer almaktadır. Yapı Bazilikal planlı ve doğu yönünde tek apsislidir. Apsis içerisinde, naostan iki basamak ile çıkılan bema bölümü bulunmaktadır. Yapının çatısı bağdadi teknikte yapılmış çapraz tonozlardan oluşturulmuştur. Apsis önündeki ahşap gergiler Ortodoks Kiliselerinde sıkça görülen, apsis ile naosu birbirinden ayıran ve ikonastasis olarak adlandırılan düzenlemeye aittir. Yan neflerde ve giriş kapılarının üzerinde alçı madalyon süslemeler yer alır. Orijinalinde, olasılıkla bu madalyonlar içerisinde İsa, Meryem Ana ve çeşitli azizlerin portreleri bulunmaktadır. Taş malzeme olan sütun başlıklarının üzeri, alçı kaplanmış ve korinth sütun başlığına ait bezeme unsurları ile dekore edilmişlerdir. Kilisenin 1750 yıllarında inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kilise, Geç Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olmasına rağmen Erken Bizans Dönemi bazilikal planlı kiliselerine benzerliği ile dikkat çekmektedir.
Harita Görünümü