Gönen Köy Enstitüsü ve Atatürk Heykeli

Gönen
ISPARTA
Gönen Köy Enstitüsü ve Atatürk Heykeli
Gönen Köy Enstitüsü 5 Temmuz 1940 tarihinde Isparta’nın Gönen ilçesinde kurulmuştur. Enstitü iki katlı ve altı odalı bir köy okulu binası, üç baraka, üç bölmeli işlik binası ve bir köy camisinden oluşmaktadır. Günümüze kadar ayakta kalan, Gönen Köy Enstitüsü eğitmen ve öğrencilerinin inşa ettiği taş binalar, 1954 – 1976 yılları arasında ilköğretmen okulu, 1976 – 1989 yılları arasında öğretmen lisesi, 1989 - 2014 yılları arasında Anadolu Öğretmen lisesi olarak kullanılmıştır. 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde faaliyetine devam eden Gönen Meslek Yüksekokulu'nda kullanılan enstitü binaları öğrencilerin sınıflarını ve akademik personelin kullanım alanlarını oluşturmaktadır. Köy enstitüleri bina özelliklerini yansıtan ve günümüze kadar gelerek kullanılmaya devam eden Gönen Köy enstitüsü binalarının korunarak ve restore edilerek halen kullanılıyor olması; Cumhuriyet Dönemi mimarlık tarihini yansıtıyor olması açısından önem arz etmektedir. Ayrıca, bu enstitünün öğrencileri arasında ünlü yazarımız Fakir Baykurt’un da olduğunu belirtmek gerekir. Çağdaş dönem Türk Heykel sanatının önemli isimlerinden olan Metin Yurdanur’un Atatürk heykeli, sanatçının uyguladığı ilk anıtsal Atatürk heykeli olması açısından önem taşımaktadır. Heykeltıraş Metin Yurdanur bu çalışmayı, Gazi Eğitim Enstitüsü’nden 1972’de mezun olduktan sonra öğretmen olarak atandığı Isparta’da, 1973 yılında gerçekleştirmiştir. Birebir ölçülerden daha büyük oranda olan bir orantıya sahip heykel, yaklaşık olarak bir metre yüksekliğindeki bir kaidenin üzerine yerleştirilmiştir. Metin Yurdanur, Atatürk’ü bu heykelinde kalpaklı bir asker kıyafeti içerisinde, silahını kuşanır ve aynı zamanda da öne doğru hamle yapar şekilde tasvir etmiştir. Bir ayağını öne atarak yürümeye henüz başlamış bir ânı canlandırır gibidir. Bu ân, Atatürk’ün Büyük Taarruz sabahı Afyon Kocatepe’de çekilen ünlü fotoğrafı ile benzerlikler gösterir.
Harita Görünümü