Gargılı Lala (Taş) Medresesi

Uluborlu
ISPARTA
Gargılı Lala (Taş) Medresesi
Yaklaşık kare planlı olan medresenin duvar köşelerinde devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanılmıştır. Kapalı avlulu medrese grubuna girmektedir. Ortada yer alması muhtemel kubbe, bugün ayakta değildir. Medresenin içerisinde on öğrenci odası bulunmaktadır. Uluborlu Eski Kasaba Mevkii Hamidoğulları Beyliği’nin ilk başkentidir. 14. yüzyıla ait bir yapı olarak, Hamidoğulları Dönemi'nde inşa edildiği çeşitli kaynaklarda bahsedilmektedir.
Harita Görünümü