Gafle Çeşmesi

Uluborlu
ISPARTA
Gafle Çeşmesi
Çeşmenin cephesi yaklaşık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesinde Antik Dönem düzgün kesme blok taşlar devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Yalağı yekpare taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik çatı biçimindedir. Niş kemerinin altında üç satırlık kitabesi vardır. Kitabede, “Sahibü’l-Hayrat ve’l Hasenat, Hacı Hüseyin Ağa, Ruhuna Fatiha Hicri 1227 / Miladi 1812” yazılıdır. Ayna taşı mermer bir sütunun yatık gövdesi ile oluşturulmuştur. Sağlam durumdaki çeşmenin yapım yılının ve yaptıran kişinin adının bulunmasıyla özgün olduğu söylenebilir.
Harita Görünümü