Feyzullah Paşa Cami

Atabey
ISPARTA
Feyzullah Paşa Cami
Yaklaşık kare planlı olan cami üçgen alınlıklıdır. Üçgen alınlık üzerinde Barok üslupta yapılmış kıvrımdallı madalyon bulunmaktadır. Sütun başlıkları mukarnaslıdır. Son cemaat mahallinin tavanında sekizgen içerisinde çıtakari işçilikle yapılmış, bir merkezden çıkarak dağılan ışınsal süslemeli tavan göbeği bulunmaktadır. Tek şerefeli minaresi kare planlı kaide üzerinde yükselmektedir ve silindirik gövdelidir. Cami içerisinde Barok süslemeler vardır. Bazı yerel kaynaklarda Miladi 1490 (Hicri 900) yılında yaptırıldığı yazılmışsa da 17. yüzyıl eseri olduğuna dair görüşler bulunmaktadır. Minaresindeki kitabede, minarenin Mehmet Uşşaki tarafından Hicri 1278 / Miladi 1861 yılında yapıldığı yazılıdır.
Harita Görünümü