Eski Ticaret Yüksek Okulu

Merkez
ISPARTA
Eski Ticaret Yüksek Okulu
İki katlı yapı dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Giriş bölümünde dört taş sütunla desteklenen üstte kırma çatılı balkonlu cihannüması (kule biçimli cam oda) bulunmaktadır. Bu cihannüma aynı biçimde arka cephede de tekrar edilmektedir. Mutasarrıf Hüsnü Bey zamanında 1900 yılında İdadi olarak inşa edilmiştir. 1914 depreminde üst katı hasar gören yapı tekrar onarılarak bugünkü halini almıştır.
Harita Görünümü