Eğirdir Keyhüsrev Kervansarayı

Eğirdir
ISPARTA
Eğirdir Keyhüsrev Kervansarayı
Doğu-batı yönünde uzanan dikdörtgen bir plana sahiptir. Açık ve kapalı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Selçuklu Sultanları tarafından yaptırılan dokuz kervansaraydan birisi olan yapı Anadolu’daki en büyük Selçuklu Dönemi kervansaraylarındandır. Kitabesinden, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan üç kervansaraydan biri olduğu anlaşılan yapı klasik planlıdır.
Harita Görünümü