Dündar Bey Medresesi

Eğirdir
ISPARTA
Dündar Bey Medresesi
Dikdörtgen plana sahip yapı kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Açık avlulu medreseler grubuna girmektedir. Girişin karşısında tek eyvanı bulunmaktadır. Taç kapısı ve giriş cephesindeki taşlar Eğirdir II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kervansarayı’ndan sökülerek buraya getirilmiştir. Ortadaki avlu sağlı sollu üçer sütunun taşıdığı sivri kemerli revaklarla çevrilidir. Sütun başlıklarındaki kartal kabartmaları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Ortada kare formlu havuzu bulunan avluya açılan öğrenci hücreleri ve kuzeyde eyvanın her iki yanında yer alan hocaların odaları beşik tonozla örtülüdür. Kuzeydeki sivri kemerli eyvan dikdörtgen formlu bir kapıyla dışarıya açılmaktadır. Burada eyvan alınlığındaki kitabede Hicri 701 / Miladi 1301 yılında Hamidoğullarından Dündar Bey tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Hamidoğulları’nın günümüze kadar sağlam kalabilmiş en iyi eseri olması açısından Dündar Bey Medresesi Eğirdir’in adeta bir sembolü haline gelmiştir.
Harita Görünümü