Devlethan Cami

Yalvaç
ISPARTA
Devlethan Cami
Cami yaklaşık kare planlıdır. Yapının dış cephesinde, özellikle doğu yönünde Antik Dönem yapı taşları devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Kuzeydoğu köşesinde silindirik gövdeli minaresinin şerefe altı tuğla hareketleriyle süslüdür. Kuzey, doğu ve batı yönlerden olmak üzere üç giriş kapısı bulunmaktadır. Ana giriş kapısı kuzeydendir. İçeriye girişte müezzin mahfeli ile bunun yukarısında iki sütunla taşınan kadınlar mahfeli bulunmaktadır. Harim enine üç sütun dizisi ile dört sahna ayrılmıştır. Sütun dizileri üçerlidir ve dört kubbeyi taşımaktadır. Kubbelere geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Pandantiflerde ve kubbelerde kalemişi süslemeler vardır. Mihrabı yuvarlak kemerli yarım küre kavsaralıdır ve yanlarında birer sütunçe bulunmaktadır. Yapının on üç satırlık onarım kitabesi Yalvaç Müzesi’nde sergilenmektedir. Kitabe Caminin II. Abdülhamit Dönemi’ndeki onarımından bahsetmektedir. Caminin malzeme ve inşa tekniği üzerindeki değerlendirilmeler yapının Beylikler Dönemi’nde inşa edilmiş olduğunun önerilmesini sağlar. İlçe Merkezi’nde tarihi bilinen en eski eserdir.
Harita Görünümü