Demirci Mehmet Efe Konağı

Gönen
ISPARTA
Demirci Mehmet Efe Konağı
Planı kareye yakın olan yapının alt katı iç sofalı, üst katı ise dış sofalı tiptedir. Üst katta yola bakan tek cumbası vardır. Giriş kapısında bitkisel süsleme kuşağı, kapı üzerinde ise el biçimli kapı tokmağı vardır. Alt katta bodrumdaki zahire deposu yani yerel tabirle “serpine” bakan bir kapak ve kanal mevcuttur. Üst katında oda kapıları ve odaların içerisindeki dolap kapakları ahşap alçak oyma tarzında süslemelidir. Ocak davlumbazları kenarlarındaki alçı şerbetlikler aynı biçimde bitkisel süslemelere sahiptir. Tavanlarda ise alçı kabartmalı süslemeleri vardır. Alçı süslemelerin içerisinde özellikle meyve tabağı betimlemeli, ortası göz biçimli ışınsal süsleme dikkat çekmektedir. Bu konak, Isparta civarında eşi bulunmayan süslemeleriyle dikkat çeker. Demirci Mehmet Efe’nin Isparta’ya gelişlerinde trende iken beğendiği İğdecik Köyü, bu konak ile Isparta’da farklı bir konuma sahip olmaktadır. Demirci Mehmet Efe 1920 yılında burayı ikametgah ve karargah olarak kullanmış ve İğdecik baskını olarak bilinen tarihi olayda, bu konakta bulunmaktadır. Baskın sabahı bu konaktan kaçarak İğdecik Köyü’nün arkasındaki dağlara sığınmıştır.
Harita Görünümü