Dalboyunoğlu Cami

Merkez
ISPARTA
Dalboyunoğlu Cami
Cami kuzey duvarının üst kısmı hımış tekniğinde yapılmıştır. Yapının silindirik formda tek minaresi bulunmaktadır ve şerefesinin altı kirpi saçaklıdır. Orta kısmı yüksek tutulmuş ve sekizgen biçimli geometrik tavan göbeği yerleştirilmiştir. Tavanın kenarlarında yazı frizleri ve köşelerde alçı süslemeler bulunmaktadır. Minber yan aynalıklarında süsleme ögesi bulunmamaktadır. 1693 yılında Dalboyunoğlu adına bir vakfiye düzenlenmiştir. Sav Köy’lü Dalboyunoğlu Hacı Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı söylenen caminin 1709 yılında inşa edildiği bildirilmektedir.
Harita Görünümü