Cumhuriyet İlkokulu

Merkez
ISPARTA
Cumhuriyet İlkokulu
Doğu-batı yönünde konumlandırılmış olan yapı dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Dikdörtgen planın her iki uzun kenarında cumba formunda yapının dışına doğru taşan bölümleri görülür. Giriş, yapının orta aksında simetrik durumdadır. Alt kattaki kapı ve pencerelerin sövelerinde geçme taş görüntüsü veren münavebeli taş çıkmalar bulunmaktadır. Binanın çatısı ise dört yana eğimli kırma çatı formundadır. Ahşap kullanılarak inşa edilmiş olan çatının üzeri Marsilya tipi kiremitle kaplıdır. Yapının inşa tekniği göz önüne alındığında 20. yüzyıl başlarında Ulusal Mimari Akım Dönemi'nde yapılmış olması muhtemeldir.
Harita Görünümü