Çaşnigir Hamamı

Eğirdir
ISPARTA
Çaşnigir Hamamı
Hamamın soyunmalık bölümünün duvarları hımış mimari ile yapılmıştır ve yamuk planlıdır. Traşlık ve tuvalet bölümlerinin sonradan eklendiği düşünülmektedir. Ön cephede ve kurnalarda devşirme antik taşlar kullanılmıştır. Soyunmalık kısmında bulunan kabartma bitkisel motifli fıskiyesi sonradan kaybolmuştur. Yapının plan, malzeme ve teknik özelliklerine bakılarak Erken Osmanlı-Beylikler Dönemi’ne ait olduğu düşünülmektedir. Yakınında bulunan Çaşnigir Paşa Cami ile aynı yıllarda yapıldığı düşünülürse de 14. yüzyıl eseri olarak kabul etmek mümkündür.
Harita Görünümü