Büyük Çeşme

Uluborlu
ISPARTA
Büyük Çeşme
Çeşmenin cephesi yatık dikdörtgen formdadır. Tek cepheli bir çeşmedir. Yuvarlak kemerli derin bir çeşme nişi vardır. Çeşmenin kaidesi devşirme malzemeler kullanılarak inşa edilmiştir. Yalağı yekpare taşın oyulmasıyla yapılmıştır. Çatısı yine yuvarlak kemere uyumlu biçimde hafif beşik çatı biçimindedir. Mermer ayna taşı üzerinde kabartma Arapça harflerle dört satırlık kitabesi bulunur. Kitabede Keykubat Oğlu Keyhüsrev zamanında 1236 yılında ikmal edildiği yazılıdır. Ayrıca, ayna taşının sağ üstünde küçük bir mermer parçası üzerinde “Es-Sultani” yazılıdır.
Harita Görünümü