Bülbül (Alemdar) Cami

Uluborlu
ISPARTA
Bülbül (Alemdar) Cami
Cami yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Yapının duvarlarında devşirme malzeme olarak kesme taşlar kullanıldığı görülmektedir. Doğusundaki avludan yuvarlak kemerli bir kapı ile harime girilmektedir. Güneydoğu köşede silindirik gövdeli minaresi tek şerefelidir. Caminin minaresi üzerinde Miladi 1915 yılına ait mermer kabartma bir onarım kitabesi bulunmaktadır. Kitabede minarenin Askerlik Şubesi Başkanı Mahzar Fuat Bey tarafından onarıldığı altı pafta içerisine yazılmış yazıdan anlaşılmaktadır.
Harita Görünümü