Bey Hamamı

Merkez
ISPARTA
Bey Hamamı
Dikdörtgen planlı yapının soyunmalık bölümü ve bu bölümün çatısı ahşaptan inşa edilmiştir. Ilıklık bölümünde ortada yüksek kasnaklı bir kubbe bulunmaktadır. Sıcaklık kısmında sivri kemerli dört eyvan ve köşelerde dört yanda halvetler bulunmaktadır. Sıcaklık kısmı da ılıklık kısmında olduğu gibi ortada yüksek kasnaklı bir kubbeye sahiptir. Hamamın aydınlatması yüksek kasnaklı kubbelerdeki fil gözleriyle sağlanmaktadır. Hamam çarşı hamamı tipinde sadece erkeklere açık olarak faaliyet göstermiştir. Hamideli Subaşısı Kutlubey tarafından 1429 yılında yaptırıldığı söylenmektedir.
Harita Görünümü