Bahçe Cami

Uluborlu
ISPARTA
Bahçe Cami
Cami yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Kuzey cephesinden girişi orta aksta değildir. Kuzeydeki giriş cephesinin üst katı hımış mimari tekniğinde yapılmıştır. Cami düz ahşap tavanlı içeride dört ahşap sütunludur. Dört ahşap sütun içerideki harimi üç sahna ayırmaktadır. Yarım daire kemerli mihrap ve kavsarası süslemesizdir. Harime girişte üst kattaki mahfele çıkan ahşap döner merdiven vardır. Kitabesi bulunmayan caminin tüm gelir ve giderlerinin Abdülhalim Vakfiyesi ile sağlandığı kaynaklarda belirtilmektedir. Geç Osmanlı Dönemi’nde yapıldığı tahmin edilen caminin banisi Vakfiyeden de anlaşılabileceği üzere Abdülhalim isimli kişi olmalıdır.
Harita Görünümü