Avşar Cami

Gelendost
ISPARTA
Avşar Cami
Yapının planı kareye yakındır. Tek şerefeli minaresi silindirik gövdelidir ve şerefe altında mukarnas süslemeler bulunur. Harim kısmı on iki ahşap sütunla dört sahna ayrılmıştır. Devşirme taş kaidelere oturan sütunlar ahşap kirişleri taşımaktadır ve bazıları ahşap başlıklıdır. Yuvarlak kavsaralı mihrabı ile minberi orijinaldir. Giriş kapısının üzerinde Bizans Dönemi’ne tarihlenen mermer yapı taşı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Bu parça üzerinde Arapça kabartma yazı ile Al-i İmran Suresi’nin 97. Ayeti olan “ve men dehalehükaneeminen” (mealen; ve kim oraya girerse emniyette olur) yazılıdır. Afşar Köyü’nün 16. yüzyıl başındaki nüfus sayımında adının geçtiği ve dolayısıyla kuruluşun söz konusu tarihlere kadar gittiği bilinmektedir. Bu sebeple Afşar Camisi’nin de Beylikler Dönemi’ne veya daha erken bir döneme tarihlendirilmesi mümkündür. Dolayısıyla bu ahşap cami, Beylikler veya daha erken bir tarihteki Selçuklu Dönemi'ni yansıtan mimarisi ve tarihçesiyle nadir bulunan bir yapı olarak önem arz etmektedir.
Harita Görünümü