Atabey

ISPARTA
Seleukeia Sidera Antik Kenti
Seleukeia Sidera Antik Kenti

Seleukeia Sidera Antik Kenti Atabey İlçesi’ne bağlı Bayat Köyü’ndedir. Kentin adı ilk kez Hellenistik Dönem antik yazarlarından Klaudios Ptolemaios ve Hierocles tarafından anılır. Kentin adı Seleukia Sidera şeklinde “demir” anlamına gelen “sidera” sıfatı ile birlikte kullanılır. Kentin Hellenistik Dönem’e tarihlendiril...

Ertokuş Medresesi ve Kümbeti
Ertokuş Medresesi ve Kümbeti

Dikdörtgen planlı yapı doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Dış duvarlarda pek çok yazıtlı ve üzeri kabartmalı parça bulunmaktadır. Özellikle güney yönde yer alan sağlam durumdaki bir Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait büst dikkat çekmektedir. Yapı kapalı tip medreseler grubuna girmektedir. Basık kemerli giriş kapısının hemen ...

Burhaneddin Paşa Cami
Burhaneddin Paşa Cami

Yaklaşık kare planlı olan caminin kuzeybatı köşesinde sekizgen kaideli, silindirik gövdeli bir minaresi bulunmaktadır. Son cemaat yeri birimlerini üç adet kubbesi ve her iki yönde sekilerle yükseltilmiş birer mihrabiyesi bulunur. Harimin üzeri de merkezi bir kubbeyle örtülüdür. Mihrabı kıble duvarının orta aksında, yar...

Feyzullah Paşa Cami
Feyzullah Paşa Cami

Yaklaşık kare planlı olan cami üçgen alınlıklıdır. Üçgen alınlık üzerinde Barok üslupta yapılmış kıvrımdallı madalyon bulunmaktadır. Sütun başlıkları mukarnaslıdır. Son cemaat mahallinin tavanında sekizgen içerisinde çıtakari işçilikle yapılmış, bir merkezden çıkarak dağılan ışınsal süslemeli tavan göbeği bulunmaktadır...

Kırıkminare (Cuma) Cami
Kırıkminare (Cuma) Cami

Yaklaşık dikdörtgen planlı olan caminin kuzeybatı cephede sekizgen kaideli silindirik gövdeli ve tek şerefeli bir minaresi bulunmaktadır. Çift kanatlı ahşap giriş kapısı ahşap oyma işçiliklidir. Ahşap tavanın ortasındaki göbekte yedi kollu yıldız motifi yer alır. Mihrabı yarım küre kavsaralı ve bitkisel süslemelidir. M...

Onaç Çeşmesi
Onaç Çeşmesi

Tek cepheli ve yatık dikdörtgen formludur. Dikdörtgen formun çevresi dışbükey kabartma silme ile çerçeve içerisine alınmıştır. Hafif sivri formlu derin bir çeşme nişinin içerisinde, ortada mermer üzerine yazılmış bir kitabesi bulunmaktadır. Mermer kabartma kitabede “Sahib’ül hayrat Es-seyyid Mehmet bin el Hac Memiş sen...

Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi
Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi

İslamköy’de yer alan müze, 9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in yaşamının bir kesitinin yanı sıra, ülkemizin 50 yıllık gelişmesini de yansıtır. Külliye şeklinde yapılan ve müzenin de yer aldığı yapılar arasında cami, ana müze binası, kütüphane binası, lojman ve depo binaları bulunur. Türkiye’nin kalkınmasında çok bü...