Apollonia Antik Kenti

Uluborlu
ISPARTA
Apollonia Antik Kenti
Apollonia, batıda Şalgamlık Tepesi, güneyde Kapı Dağı ve Yuvaça Yaylası, kuzeyde Kılıçlayan Dağları ve doğuda Senirkent Ovası ile çevrelenmektedir. Günümüzde hala etrafını çeviren surların görülebildiği kalenin bulunduğu akropolis, o dönemdeki adı Hippohoras olan Popa Çayının aktığı kuzey batıdaki verimli ovaya hâkim bir kayalık üzerinde yer almaktadır. Apollonia yüzyıllar boyunca askeri ve ticari yolların kavşak noktasında yer almıştır. Apollonia kentinin önemi özellikle Roma İmparatorluk Dönemi’nde artmıştır. İmparator Augustus'un eseri olan Res geastae Divi Augusti'nin Eski Yunanca metninin parçalarının bu kentte ele geçmiş olması, Apollonia’nın Roma İmparatorluğu için ne kadar önemli bir kent olduğunu göstermektedir. MS 2.ve 3 yüzyıllar arasında yaşamış olan Athenaios Naukratios kentte üretilen ayvanın enfes lezzeti ile ünlü olduğundan bahsetmiştir. Öyle ki buradaki ayva cinsi kentin eski adına atfen “Mordiana” olarak adlandırılmıştır. Şehrin adı MS 381 yılında kilise listelerinden ve antik kentte ele geçen yazıtlardan anlaşıldığı üzere Sozopolis olarak değiştirilmiştir. Sozopolis Bizans İmparatorluğu devrinde önemli bir ziyaret merkezi haline gelir. Kentte bu dönemde Bakire Meryem’in yağ sızdıran bir heykeli bulunmaktaydı. Sykea’lı Theodoros, buradaki Meryem Ana Kilisesi’ni ziyaret etmiştir.
Antik kent modern yerleşimin bulunduğu alanda yer aldığı için Antik Dönem’e ait yapı kalıntılarına ait izlere rastlanmamaktadır. Buna rağmen yazıtlardan anlaşıldığı üzere kentte bir tiyatro bulunmaktadır. Aynı zamanda, yerleşimin bulunduğu alanda bir de kale vardır. Kale Hellenistik Dönem’de inşa edilmiş olmalıdır. Sonraki bir dönemde ise Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemleri’ne ait yapı taşları devşirme malzeme olarak kullanılarak onarılmıştır.
Harita Görünümü