Alaaddin Cami

Uluborlu
ISPARTA
Alaaddin Cami
Cami yaklaşık kare planlıdır. Kuzey yönündeki giriş cephesinde iki sütun ve üç Bursa Kemeri ile harimden ayrılan son cemaat mahalli vardır. Harime giriş kapısı basık kemerli mermer malzeme ile yapılmıştır. Kuzeybatı köşedeki minaresinin tek şerefesinin altında kirpi saçak biçiminde tuğla ile süslemeleri bulunmaktadır. Cami üç sahna sahiptir ve bunlar üçer kubbe ile örtülüdür. Kubbelere geçiş pandantiflerle sağlanmıştır. Caminin içerisinde kalemişi süslemeler bulunmaktadır. Giriş kapısı üzerinde kitabesi vardır. Kitabesinde kısaca Melike Adil’in malından Keyhüsrev Oğlu Keykubat tarafından 1231 yılında yaptırıldığı yazılıdır. Diğer kitabesi ise minare üzerindedir ve minarenin tamir kitabesidir. Cami Selçuklu Dönemi eseri olması nedeniyle Uluborlu’nun bir dönem Meliklik merkezi olduğu konusunun bir delili sayılmaktadır. Uluborlu ve civarındaki bilinen en eski tarihli Türk-İslam Dönemi eseridir.
Harita Görünümü