Akmescit Çeşmesi

Eğirdir
ISPARTA
Akmescit Çeşmesi
Sivri kemerli tek cephesinde yan yana üç çeşme bulunur. Yanlardaki sivri kemerler daha yüksek, ortadaki ise bunlara göre alçak ve küçük ölçülerdedir. Çeşmedeki kemerler kabartma sütunçeler üzerine oturtulmuştur. Ortadaki çeşme dikdörtgen kabartma silme içerisine alınmıştır. Yine ortadaki sivri kemerli gözün içerisinde üstte dikdörtgen küçük bir silme içerisine alınmış derin bir tas nişi vardır. Ayna taşının ortasındaki içerisinde karşılıklı iki ejder kabartması olan madalyonun yanlarında kabartma şeklinde birer selvi ağacıyla süslemesi dikkat çekmektedir. Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu düşünülen çeşme, ayna taşındaki kabartma figür ve süslemeleri ile diğer çeşmelerden ayrılmaktadır.
Harita Görünümü