Adada Antik Kenti

Sütçüler
ISPARTA
Adada Antik Kenti
Antik Kente ait en erken kanıtlar Termessos kentinde ele geçen bir yazıttan ve Antik Dönem yazarlarının aktarımlarından öğrenilmektedir. Kentin ismi ilk olarak Termessos kenti ile yapılmış olan ve MÖ 2. yüzyıla tarihlendirilen bir antlaşma yazıtında geçer. Antik metinlerde ise kentin adı ilk olarak MÖ 1. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır. Strabon, Adada kentinin isminin diğer Pisidia kentleri içinde Artemidoros tarafından anıldığından söz etmektedir. Daha sonraki dönemlerde Claudios Ptolemaios ve Hierokles de kentin adından bahsederler. Adadalı paralı askerlerin Hellenistik kralların ordularında hizmet vermiş oldukları bilinmektedir. Kıbrıs ve Fenike’de bulunan Adadalı askerlere ait mezar taşları kentin Hellenistik Dönem’de var olduğunun önemli kanıtları arasında gösterilmektedir. Kent en parlak zamanlarını Roma İmparatorluk Dönemi’nde yaşar. Özellikle İmparatorlar Traianus, Hadrianus ve Antoninus Pius dönemleri Adada’nın en parlak dönemleridir. Kentin akropolisi çok dikkatli bir biçimde konumlandırılmıştır. Savunmaya yönelik konumu ile önemli bir alanda yer alan akropolisin çevresi kısmen ayakta kalmış olan sur duvarları ve kuleler ile çevrilidir. Traianus Tapınağı Pisidia Bölgesi’ndeki diğer tapınak örnekleri içerisinde en iyi tanınmış olanları arasındadır. Tapınak, İmparataor Traianus’a adanmıştır ve İmparator’un MS 110-114 yıllarında kenti ziyareti öncesinde inşa edilmiş olduğu önerilmektedir. Adada’daki tapınaklardan biri diğeri ise İmparatorlar Tapınağı olarak anılmaktadır. Bu tapınak Traianus Tapınağı gibi MS 114 yılından önce yapılmış olmalıdır. Kentte Tanrıça Aphrodite’ye adanmış tholos planlı bir tapınak da inşa edilmiştir. Bugün tamamen yıkılmış olan yapı MS. 200-210 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Kentte Zeus Megistos ve Serapis kültlerinin varlığına işaret eden “İmparatorlar ve Zeus Megistos-Serapis” tapınağı da vardır. Yapı MS 2. yüzyılın sonu – 3. yüzyılın başına tarihlenmektedir. Agora ise Hellenistik ve Erken Roma İmparatorluk Dönemleri boyunca kentin ticari, idari ve dini merkezi olarak işlev görmüştür. Agoranın kuzeyinden çok katlı, iki nefli bir stoa ile güney yönden ise tek nefli bir stoa bulunmaktadır. Kentin önemli yapılarından bir diğeri 20 oturma basamağına sahip açık hava toplantı yeridir ve akropolisin batısındadır. Kentin ana caddesi agoranın batısında kalır. Agoranın güneydoğu kısmında ise anıtsal bir çeşme bulunur. Tiyatro ise Adada’nın üzerinde yer aldığı düzlüğün kuzeybatısında tepe yamacına inşa edilmiştir. Nekropolis içerisinde küçük bir tapınak görünümüne sahip podyumlu bir mezar anıtı vardır. Adada Antik Kentinin farklı alanlarında kilise yapıları da vardır. Bunlardan en büyük olanı kentin konumlandırıldığı vadinin batı kısmındadır. Üç nefli olan bu yapının batısında bir narteks ve atrium bulunur.
Harita Görünümü