Abacılar Mahallesi Cami

Yalvaç
ISPARTA
Abacılar Mahallesi Cami
Caminin planı kareye yakındır. Giriş kapısı batı yöndedir. Batı yönü hariç üç yönü avluludur. Caminin ahşap çift kanatlı ana girişi yapının orta aksında değildir. Giriş kapısının önünde beş ahşap sütunla taşınan üzeri kiremit örtülü ahşap bir sundurma vardır. Minaresi silindirik gövdeli, tek şerefelidir ve kare kaidelidir. Minare gövdesinin alt ve üst kısmını dışarıya taşkın dışbükey bir silme sınırlandırmaktadır. Mihrabı yuvarlak kemerli yarım küre kavsaralıdır ve kavsara içi süslemesizdir. Ahşap tavan içeride kare formlu ince ahşap sütunlarla taşınmaktadır. Caminin Geç Osmanlı Dönemi’nde yapılmış olduğu düşünülmektedir.
Harita Görünümü